Felhívás!

FEHÉRVÁRCSURGÓ Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy FEHÉRVÁRCSURGÓ Község Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint Településképi rendeletének kidolgozása elindult. Az eljárásban Lakossági Fórumot tartunk

2017. július hó 21. napján 10 órakor
Helye: Művelődési Ház Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor utca 14.

A fenti dokumentációkkal kapcsolatos észrevételeiket a Lakossági fórumon személyesen, vagy jelen Felhívástól számítva a Lakossági Fórum időpontját követően még 8 napig Schmidtné Cser Viktória polgármester nevére címezve tehetik meg:

Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata
8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi S. u. 22.
e-mail: polgarmester@fehervarcsurgo.hu

Tervezési terület FEHÉRVÁRCSURGÓ Község teljes közigazgatási területe.

/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, FEHÉRVÁRCSURGÓ Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzata alapján jelenik meg./